Z nami bezpieczniej!

Logo

Grupy Interwencyjne

Dysponujemy grupami interwencyjnymi. Każdy patrol wykonuje swoją pracę w składzie dwuosobowym.

Do podstawowych zadań patrolu interwencyjnego należy natychmiastowy dojazd do obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego lub wezwaniu, celem potwierdzenia przyczyny wezwania, określenia zakresu i stopnia zagrożenia osób i mienia, podjęcia ewentualnej interwencji na miejscu zdarzenia, zabezpieczenia śladów, a także udzielenia pomocy poszkodowanym i w razie potrzeby wezwania służb ratowniczych.

Spółki należące do Kapeo Group

Copyright
© KAPEO OCHRONA